Overslaan en naar de inhoud gaan

Info

Wie/wat is Vrijstaat Heuvelland?

Heuvelland is een fusiegemeente van acht dorpen die een geografische eenheid vormt. Elk dorp heeft zijn sociale dynamiek en 'couleur locale', toch kent de streek ook een verbindende structuur. Dit leidt tot een dynamiek op twee niveaus, elk dorp apart en Heuvelland als geheel. Vrijstaat Heuvelland vindt deze gelaagdheid een troef.   

Vrijstaat Heuvelland is een niet-partijgebonden burgerparticipatiebeweging met als doel de noodzakelijke sociaal-ecologische transitie van Heuvelland. 

De oorsprong van de Vrijstaat is te linken aan de film 'Demain'. Deze wijst op de noodzaak van een sociaal-ecologische transitie in onze samenleving. Het verhaal dat de film vertelt, toont aan dat het modern-economisch groeiconcept leidt tot een sociale en ecologische verwarming van onze samenleving. De film presenteert vijf gepresenteerde domeinen met mogelijke oplossingen:

  1. Landbouw
  2. Economie
  3. Democratie
  4. Educatie
  5. Afval
Afbeelding niet beschikbaar

 

De film was hierdoor een enorme 'trigger' om met een burgerparticipatieplatform aan de slag te gaan. Het verhaal van de film maakte duidelijk dat de streek Heuvelland net door zijn sociale, geografische, economische en toeristische troeven een streek bij uitstek is om de sociaal-ecologische transitie vanuit het plattelandsperspectief te verwezenlijken. "Overal ter wereld bestaan er oplossingen", vertelt de slagzin van de film. Laat dat nu net zijn wat Vrijstaat Heuvelland kan en wil bieden.