Overslaan en naar de inhoud gaan

Missie & Visie

Missie en Visie

De missie van Vrijstaat Heuvelland is de sociaal ecologische transitie van Heuvelland.  

  1. De Vrijstaat wil de inwoners van Heuvelland door middel van vorming, discussie en relevante lezingen informeren en sensibiliseren. 

  1. Aan de hand van projectgroepen wil de Vrijstaat inwoners stimuleren en een kader bieden om enkele concrete transities uit te werken. Dit alles met de bedoeling om de inwoners samen te brengen en zodoende coöperatief vernieuwende, sociaal-ecologische initiatieven mogelijk te maken. 

  1. De initiatieven situeren zich in de domeinen: landbouw, economie, democratie, afval en educatie – de vijf domeinen waarop de film 'Demain' doelt.  

  1. De Vrijstaat wil bij deze initiatieven andere lokale middenveld-organisaties betrekken.

  1. De Vrijstaat getuigt in zijn werking van een klimaat- en mensvriendelijke, circulaire en fiscaal rechtvaardig beleid en een transparant financieel en administratief beleid.   

  2. De Vrijstaat is er van overtuigd dat de transitie basis democratisch moet gedragen worden. Alle inwoners van Heuvelland zijn op de Vrijstaat welkom.  

  3. De Vrijstaat is ook een pedagogisch educatief project is. Ook educatieve vredesprojecten, in het kader van ‘De Groote Oorlog’ maken deel uit van haar werking.  

De burgerparticipatie vertrekt vanuit de visie dat de huidige sociaaleconomische ontwikkeling niet vol te houden is. Het leidt tot een ontrafeling van sociale relaties en de natuur. Aller sociale, economische, politieke en ecologische parameters wijzen in deze richting. 

Onze samenleving bevindt zich op een scharniermoment en dit biedt kansen. Het steeds minder lokaal aanwezig zijn van de overheid biedt ruimte om van onderuit zelf het heft in handen te nemen. Vrijstaat Heuvelland gelooft dan ook in de kracht van mensen en vertrouwt erop dat ze, vanuit 'empowerment', zelf werk kunnen maken van deze noodzakelijke transitie.

Daarnaast leidt dit tot nieuwe vormen van verbondenheid, doordat een dergelijke transitie lokaal en van onderuit gedragen wordt. Mensen zijn hierdoor niet langer consument of elkaars concurrent, maar mede-eigenaar van de samenleving en de natuur. 

Door het integreren van allerhande sociale en ecologische initiatieven, wil de Vrijstaat de regio Heuvelland voorbereiden op een betere toekomst.